Què passa si el llogater marxa abans de la data establerta?